Sách Luyện thi HSK 1 新汉语水平考试模拟试题集HSK一级Level I

0
333
Sách luyện thi HSK 1, Trung tâm học tiếng Trung HSK uy tín tại Hà Nội và TP HCM
Sách luyện thi HSK 1, Trung tâm học tiếng Trung HSK uy tín tại Hà Nội và TP HCM

Giới thiệu Sách Luyện thi HSK 1

 • Tên sách: 新汉语水平考试模拟试题集HSK一级Level I
 • Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社
 • Số trang: 161
 • Số lượng đề thi HSK: 10
 • Dung lượng file sách: 60 MB
 • Dung lượng file Mp3: 248 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 300K

Hình thức mua sách luyện thi HSK như sau:

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Chuyển khoản xong bạn gửi vào email tailieuhsk@gmail.com, nội dung email bao gồm ảnh chụp giao diện chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách luyện thi HSK bạn vừa chọn mua hoặc đường link cuốn sách luyện thi HSK đó, cuối cùng bạn nhắn tin hoặc alo thầy Vũ 0904684983 để thầy Vũ xác nhận và chuyển tài liệu sách luyện thi HSK đó vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 5 giây bạn sẽ nhận được tài liệu sách luyện thi HSK trong gmail và chỉ việc download là oke.

Đề Luyện thi HSK 1

 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 1
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 2
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 3
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 4
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 5
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 6
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 7
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 8
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 9
 • Đề Luyện thi HSK 1 đề số 10

Đáp án Đề Luyện thi HSK 1

 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 1
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 2
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 3
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 4
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 5
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 6
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 7
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 8
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 9
 • Đáp án Đề Luyện thi HSK 1 đề số 10

Transcript Đề Luyện thi HSK 1

 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 1
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 2
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 3
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 4
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 5
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 6
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 7
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 8
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 9
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 1 đề số 10

Kèm theo Giấy điền đáp án bài thi HSK 1

HSK(一级)考试介绍

Introduction to the new HSK(Level I)

HSK(一级)答题指南

Directions for answering the questions of the new:HSK(Level I)

 • 模拟试卷1
 • 模拟试卷2
 • 模拟试卷3
 • 模拟试卷4
 • 模拟试卷5
 • 模拟试卷6
 • 模拟试卷7
 • 模拟试卷8
 • 模拟试卷9
 • 模拟试卷10
 • HSK(一级)答题卡

Answer sheet for the new HSK(Level I)

10套模拟试卷,全面覆盖大纲词汇和语法点;对新的考试类型、答题方法加以介绍;合理控制难易度,更加接近真题;听力试题由样卷和真题录音人朗读;出版前经过曾参加新HSK考试的考生试测。

Học tiếng Trung HSK thi thử HSK online

Luyện thi HSK cấp tốc tại Hà Nội HSK 1

Luyện thi HSK online Tiếng Trung HSK 2

Luyện thi HSK uy tín tại Hà Nội HSK 3

Luyện thi HSK uy tín tại Hà Nội HSK 4

Luyện thi HSK online Tiếng Trung HSK 5

Luyện thi HSK cấp tốc tại Hà Nội HSK 6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here